Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Thị trường bất động sản » Vốn ngoại chảy vào bất động sản tăng mạnh, đạt gần 1,7 tỷ USD trong 4 tháng

Vốn ngoại chảy vào bất động sản tăng mạnh, đạt gần 1,7 tỷ USD trong 4 tháng

  Dòng vốn ngoại đầu tư vào lĩnh vực bất động sản từ đầu năm đến nay đạt 1,68 tỷ đồng, tăng gần 73% so với cùng kỳ năm trước.

  Vốn ngoại chảy vào bất động sản tăng mạnh, đạt gần 1,7 tỷ USD trong 4 tháng
  Vốn ngoại chảy vào bất động sản tăng mạnh, đạt gần 1,7 tỷ USD trong 4 tháng

  Xem thêm: Ba luật mới sẽ góp phần giúp thị trường BĐS phát triển an toàn và lành mạnh

  Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/4, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

  Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 966 dự án được cấp phép với tổng vốn đăng ký đạt 7,11 tỷ USD, tăng 28,8% về số dự án và 73,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

  Vốn đăng ký điều chỉnh có 345 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng thêm vốn đầu tư với tổng số 1,23 tỷ USD, giảm 25,6% so với cùng kỳ năm trước.

  Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã được cấp phép từ các năm trước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6,03 tỷ USD, tương đương 72,3% tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh. Đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 1,68 tỷ USD, chiếm 20,1%. Con số này thể hiện sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2023, khi vốn FDI vào bất động sản chỉ đạt dưới 1 tỷ USD. Ngoài ra, các ngành còn lại thu hút vốn FDI đạt 635,1 triệu USD, chiếm 7,6%.

  Ngoài ra, vốn đăng ký góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 902 lượt với tổng giá trị góp vốn là 929,6 triệu USD, giảm 70,1% so với cùng kỳ năm trước.

  Trong đó, có 327 lượt góp vốn và mua cổ phần để tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 629,6 triệu USD, trong khi 575 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không tăng vốn điều lệ với giá trị 300 triệu USD.

  Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, lĩnh vực vận tải kho bãi đã thu hút được 277,2 triệu USD, chiếm 29,8% tổng trị giá góp vốn; vốn đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 228,7 triệu USD, chiếm 24,6%; các ngành còn lại thu hút 423,7 triệu USD, chiếm 45,6%.

  Về giải ngân vốn FDI tại Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2024 ước tính đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài cao nhất trong 5 năm qua của 4 tháng đầu năm.

  Công nghiệp chế biến, chế tạo đã thu hút 4,93 tỷ USD, chiếm 78,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt 607,6 triệu USD, chiếm 9,7%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí thu hút 259,8 triệu USD, chiếm 4,1%.

  Mới đây, trong báo cáo quý 1/2024, Bộ Xây dựng đã công bố rằng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và triển khai nhiều chính sách và giải pháp phù hợp để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp FDI đã ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng đầu tư, và thị trường thế giới đang dần hồi phục, lạm phát bắt đầu giảm dần tại nhiều nền kinh tế lớn. Theo đó, tổng vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam trong quý 1/2024 tiếp tục tăng trưởng tích cực, có xu hướng chuyển dịch các nhà máy và hệ thống logistic đến Việt Nam.

  Tổng vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam trong quý 1/2024 tiếp tục tăng trưởng tích cực
  Tổng vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam trong quý 1/2024 tiếp tục tăng trưởng tích cực

  Báo cáo của Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong quý I/2024 đạt gần 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả thu hút vốn FDI trong quý đã minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam và thúc đẩy họ tiếp tục đưa ra các quyết định đầu tư mới và mở rộng dự án hiện có tại Việt Nam.

  Xem thêm: Trung tâm mua bán nhà đất Hà Đông

  Cụ thể, số liệu FDI liên quan đến lĩnh vực bất động sản trong quý này cho thấy, trong tháng 1/2024, FDI đăng ký đạt 2,36 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2023, trong khi FDI giải ngân tăng 9,6% lên 1,48 tỷ USD. Lĩnh vực bất động sản nhận được nhiều vốn đầu tư nhất với 1,27 tỷ USD, chiếm 53,9% tổng vốn đăng ký.

  Trong tháng 2/2024, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi vốn FDI giải ngân tăng 9,8% lên 2,8 tỷ USD. Ngành bất động sản đứng thứ hai về thu hút vốn FDI với gần 1,41 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng vốn đăng ký.

  Tính từ đầu năm đến hết tháng 3/2024, FDI đăng ký đạt 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi FDI giải ngân tăng 7,1% lên 4,63 tỷ USD. Ngành bất động sản đứng thứ hai về thu hút vốn FDI với hơn 1,58 tỷ USD, chiếm 25,6% tổng vốn đăng ký.