Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chuyên trang mua bán nhà đất của nhadatclub.com cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư trực tuyến của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách Ban biên tập xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng đầy đủ chức năng của Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com. Việc sử dụng các chức năng có trên Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách dưới đây.

1. Thu thập thông tin từ đăng ký thành viên

Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký thành viên. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Sai khi đang ký, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com.

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Một vài tính năng của Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được.

Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:

  • Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com.
  • Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com.
  • Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này.
  • Các mạng quảng cáo của các công ty đăng việc trên Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com cũng có thể dùng các cookie của riêng họ.

3. Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi dùng thông tin tập hợp được trên hệ thống Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com nhằm mục đích điều hành, cải tiến, tăng cường tiện ích cho người sử dụng và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào lúc đăng ký, bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị , hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

4. Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai?

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân, hoặc thông tin về việc sử dụng Chuyên trang Đầu tư Bất động sản nhadatclub.com của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ trường hợp sau đây.

Chúng tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan Chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; bảo vệ các quyền hay tài sản của Công ty cổ phần Tiếp thị Thịnh Phát hoặc các công ty đối tác; ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của Công ty cổ phần Tiếp thị Thịnh Phát bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống Công ty cổ phần Tiếp thị Thịnh Phát trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì Công ty cổ phần Tiếp thị Thịnh Phát hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.

Ban biên tập Nhà Đất Club