Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Thị trường bất động sản » Loạt chính sách có hiệu lực trong tháng 5/2022 ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Loạt chính sách có hiệu lực trong tháng 5/2022 ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

  Đầu tháng 5 vừa qua Chính phủ vừa ban hành một loạt các chính sách, nghị định và quyết định mới liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất động sản trong thời gian tới. Trong bài viết này, Nhà đất Club sẽ tổng hợp và giới thiệu tới các bạn một số chính sách nổi bật đã được ban hành.

  Loạt chính sách có hiệu lực trong tháng 5 ảnh hưởng đến thị trường bất động sản
  Loạt chính sách có hiệu lực trong tháng 5 ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

  Quyết định số 10 về chuyển mục đích sử dụng đất tại một số tỉnh, thành

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng đã ký ban hành Quyết định số 10/2022 quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND 4 tỉnh, thành phố là Cần Thơ, Nghệ An, Thanh Hóa và Hải Phòng tại các nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua. Theo đó, Quyết định này quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND cấp tỉnh, cụ thể là:

  • Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn thành phố Cần Thơ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội.
  • Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha trên địa bàn tỉnh Nghệ An quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021.
  • Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021.
  • Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn TP Hải Phòng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội.

  Quyết định quy định cụ thể điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư: Dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp nêu trên; Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

  Đã được chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất; đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai thì phải được HĐND cấp tỉnh thông qua; Có phương án trồng rừng thay thế và đảm bảo kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế hoặc phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

  Quyết định số 10 về chuyển mục đích sử dụng đất tại một số tỉnh, thành
  Quyết định số 10 về chuyển mục đích sử dụng đất tại một số tỉnh, thành

  Loạt tỉnh, thành được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án

  Văn phòng Chính phủ vừa ban hành hàng loạt công văn về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa cho hàng loạt tỉnh như Hậu Giang, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Lạng Sơn. Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa chấp thuận:

  • Cho UBND tỉnh Hậu Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 29,32 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án đường tỉnh 926B; Cho UBND tỉnh Hậu Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 19,1 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh;
  • Cho UBND tỉnh Bạc Liêu chuyển mục đích sử dụng 68,68 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án khu đô thị mới phường 8, thành phố Bạc Liêu (36,44 ha) và Dự án khu đô thị mới công viên cây xanh tại phường 8, thành phố Bạc Liêu (32,24 ha) như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  • Cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định chuyển mục đích sử dụng 20,65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương — Thuận An thuộc khu E — Đô thị mới An Vân Dương;
  • Cho UBND tỉnh Ninh Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 36,68 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới phía Nam cầu vượt đường sắt Ninh Phong (có sử dụng 16,74 ha đất trồng lúa) và Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới phía Tây đường Lý Nhân Tông (có sử dụng 19,94 ha đất trồng lúa);
  • Cho UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định chuyển mục đích sử dụng 13,97 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  Loạt tỉnh, thành được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án
  Loạt tỉnh, thành được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án

  Điều kiện tách khu đất thành dự án độc lập tại Long An

  Theo Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An, các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập như sau:

  Thứ nhất, khu đất nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ sau đây được xem xét tách thành dự án độc lập:

  – Các điều kiện để tách khu đất thành dự án độc lập: Diện tích đất do Nhà nước quản lý; có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường hiện hữu hoặc đường giao thông đã được quy hoạch, chiều dài tối thiểu bề mặt tiếp giáp với đường là 10 mét và chiều sâu không nhỏ hơn 50 mét.

  – Tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập là khu đất có thể khoanh lại tạo thành hình chữ nhật, hình vuông, hình thang, hình bình hành hoặc hình khác với quy mô và tỷ lệ, như sau:

  + Đối với các dự án có diện tích dưới 10.000 m2, diện tích khu đất tối thiểu 1.000 m2 trở lên (chiếm tỷ lệ 10% trở lên).

  + Đối với các dự án có diện tích từ 10.000 m2 trở lên, diện tích khu đất tối thiểu 2.000 m2 trở lên.

  Thứ hai, trường hợp khu đất đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ quy định nêu trên nhưng phá vỡ các quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt thì cơ quan chủ trì thẩm định dự án báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

  Thứ ba, đối với trường hợp mở rộng diện tích đất thực hiện dự án thì việc xác định diện tích khu đất theo tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập nêu trên chỉ tính trên phần diện tích khu đất mở rộng.

  Thứ tư, diện tích đất theo tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập nêu trên không bao gồm phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố hoặc theo quy hoạch đã được phê duyệt.

  Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/5/2022.

  Hải Dương quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

  Từ ngày 01/5/2022, Quyết định 05/2022/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

  Xem chi tiết: Tại đây

  Hải Phòng điều chỉnh giá đất một số tuyến đường

  Từ ngày 08/5/2022, Quyết định 22/2022/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ giá đất tại một số vị trí tuyến đường trong bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn thành phố Hải Phòng bắt đầu có hiệu lực.

  Theo đó, điều chỉnh bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại nông thôn tại các huyện An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải, Thủy Nguyên.

  Điều chỉnh bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị tại các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn; và các huyện An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải, Thủy Nguyên.

  Kết luận

  Nhà đất Club vừa tổng hợp và giới thiệu với các Anh/Chị những quyết sách mới nhất có hiệu lực trong tháng 5/2022 ảnh hưởng đến thị trường bất động sản trong thời gian tới. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích với các Anh/Chị. Nhà đất Club – Câu lạc bộ đầu tư bất động sản chuyên nghiệp nơi giao lưu, gặp gỡ của các nhà đầu tư bất động sản trên khắp mọi miền tổ quốc.

  Tổng hợp