Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Thị trường bất động sản » Các chính sách bất động sản, xây dựng nổi bật có hiệu lực từ 01/07

Các chính sách bất động sản, xây dựng nổi bật có hiệu lực từ 01/07

  Từ ngày 01/7/2022 nhiều chính sách mới về bất động sản, xây dựng bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong bài viết này, Nhà Đất Club sẽ điểm qua một vài chính sách nổi bật để các nhà đầu tư có thể nắm bắt sớm.

  Các chính sách bất động sản, xây dựng nổi bật có hiệu lực từ 01/07
  Các chính sách bất động sản, xây dựng nổi bật có hiệu lực từ 01/07

  Bình Dương sửa đổi bổ sung quy định về phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

  Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 18/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

  Quyết định này nêu rõ:

  Đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng theo bảng giá đất, việc xác định và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

  • Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm đến Sở Tài chính đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, trình UBND tỉnh phê duyệt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai.
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm đến Phòng Tài chính đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai.

  Đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên theo bảng giá đất

  • Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập thủ tục thuê đơn vị tư vấn tổ chức xác định giá đất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định giá đất do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
  Bình Dương sửa đổi bổ sung quy định về phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất
  Bình Dương sửa đổi bổ sung quy định về phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

  05 điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  Theo Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thì có các điểm mới sau đây:

  (1) Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba (hiện hành, không bắt buộc nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba).

  (2) Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

  (3) Đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba: doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

  (4) Thêm trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất, đó là: tổn thất theo tập quán quốc tế do các bên tham gia bảo hiểm thỏa thuận áp dụng nếu tập quán đó không trái với pháp luật Việt Nam.

  (5) Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba được thực hiện như sau: thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất; với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) được xác định như sau:

  • Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.
  • Đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.
  05 điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
  05 điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  Hải Phòng quy định chi tiết danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý để giao hoặc cho thuê

  Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 về việc ban hành quy định chi tiết danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý để giao hoặc cho thuê; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  Quyết định này quy định chi tiết danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý để giao hoặc cho thuê.

  Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập đối với các dự án có sử dụng phần diện tích đất công mà phần diện tích này nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

  Theo đó, tiêu chí xác định các thửa đất nhỏ hẹp; nguyên tắc giao đất, cho thuê đất; thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề; giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất được quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

  Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề.

  Trên đây là những chính sách bất động sản, xây dựng nổi bật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2022. Nhà Đất Club hi vọng những thông tin này sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm định hướng đầu tư sắp tới cho mình. Trang tin đầu tư bất động sản nhadatclub.com địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư, nhà môi giới bất động sản trên toàn quốc.