Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Ứng Hòa

Ứng Hòa

Giới thiệu về Hà Nội

Giới thiệu về Hà Nội

    Hà Nội là thủ đô, thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của Việt Nam. Hà Nội nằm về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng,